UVWASH光離子車用清淨機

.獨有「光波+臭氧+自由基」淨化 .創新三重淨化技術 .主動釋放光離子 .純物理過濾淨化方式淨化空氣 .強效抑制細菌、病毒、塵蟎 .讓您靜享潔淨空氣

買貴退差價
UVWASH光離子車用清淨機